okotudat.hu oko-eletmod.hu
pozíció:
Hírek \
 

Fûtsünk szerverrel!

2013. Szeptember 3. (Kedd), 07:34:39

Forradalmi megoldással rukkolt elõ egy német informatikai garázscég: családi házakhoz szervezi ki az általa mûködtetett szervereket, lehetõvé téve, hogy a házakat a nagy teljesítményû számítógépek hulladékhõje fûtse.

Az informatikai (üzemeltetési, felügyeleti stb.) szempontból kérdéseket is felvetõ módszerben a kisbefektetõk látták meg a fantáziát: a vállalkozás crowfounding (közösségi adományozási és befektetési) oldalon gyûjtötte össze az induláshoz szükséges egymillió eurót. Az AoTerra nevû vállalat üzleti modellje végtelenül egyszerû: a cég szervereket vásárol, a világhálóra kötött gépek számítási kapacitását bérbe adja, a komputereket pedig magánházaknál helyezi el.

A tárolásért egyetlen fillért sem fizet, sõt neki fizetnek cserébe azért, hogy a számítógépeket befogadó házak fûtési rendszerét a szerverek látják el hõenergiával. Egy másik modellben a szervert nem is az AoTerra veszi meg, hanem csupán üzemelteti a házaknál parkoló gépeket: a tulajdonos az olcsóbb vagy ingyenes fenntartást nyeri a bolton, az AoTerra pedig osztozik a háziúrral a komputerekbõl kinyert hõn. Az egyik ilyen, kifejezetten az új fûtési megoldás köré épült ház Berlin-Niederschönhausenben található: a tulajdonos a toalettben állomásoztatja a fekete fémszekrényhez hasonló szervereket.

A tapasztalatok rendkĂ­vĂĽl kedvezõk: a számĂ­tĂłgĂ©pek akár 70 fokos meleg vizet is kĂ©pesek elõállĂ­tani, Ă©s kĂ©nyelmesen helyettesĂ­teni tudnak egy gázkazánt. A szerverek által felhasznált áram szinte teljes egĂ©szĂ©ben fĂ»tĂ©sre fordĂ­tĂłdik (a hatĂ©konyságuk 6–12 százalĂ©k, vagyis a felhasznált energia 88–96 százalĂ©kábĂłl vĂ©gĂĽl hõ lesz). Egy 6 Ă— 400 W-os táppal dolgozĂł gĂ©p csaknem ugyanannyi hõt ad le, mint egy 2,4 kW-os fĂ»tõegysĂ©g. HĂ©tköznapi tapasztalat, hogy a szerverszobákban meleg van – nĂ©ha tĂşlságosan is –, ami ellen gyakran Ăşgy vĂ©dekeznek, hogy egy a gĂ©pekĂ©vel megegyezõ teljesĂ­tmĂ©nyĂ» klĂ­maberendezĂ©st is beĂ©pĂ­tenek, azaz a szerverek áramfogyasztását megduplázva állĂ­tják elõ a szobahõmĂ©rsĂ©kletet.

EnnĂ©l lĂ©nyegesen Ă©sszerĂ»bb dolog a hulladĂ©khõt fĂ»tĂ©sre használni, amire a legegyszerĂ»bb megoldás a gĂ©pházak mögĂ©-fölĂ© Ă©pĂ­tett hõgyĂ»jtõ, benne egy vĂ­ztárolĂł tartállyal – a primitĂ­v, de hatĂ©kony bojler szolgál a használati Ă©s a fĂ»tĂ©si meleg vĂ­z forrásául. Az internethasználathoz, a szĂ©les sávĂş mobil alkalmazásokhoz, a keresõ- Ă©s levelezõrendszerekhez, a közössĂ©gi szolgáltatásokhoz Ă©s a számĂ­tási felhõkhöz szĂĽksĂ©ges szerverek energiaigĂ©nye jelenti napjainkban a leggyorsabban bõvĂĽlõ áramfelhasználási terĂĽletet: a világ szerverei jelenleg mintegy 30 atomerõmĂ» áramtermelĂ©sĂ©t fogyasztják el (a Google 300, a Facebook mintegy 60 milliĂł wattnyi energiát fogyaszt).

LĂ©teznek ugyan energiatakarĂ©kos modellek, ám a hõvesztesĂ©ggel, illetve az „egy szerver, egy klĂ­ma” tĂ­pusĂş, duplán energiapazarlĂł rendszerek kiváltásával egyelõre nem nagyon tudnak megbirkĂłzni a mĂ©rnökök. Az eddigi „legzöldebb” megoldás, ha a szerverközpontokat valamilyen zöldenergia-bázis, pĂ©ldául kisvĂ­zi erõmĂ» vagy szĂ©lerõmĂ»park mellĂ© Ă©pĂ­tik. (Jellemzõ adalĂ©k, hogy amikor nĂ©hány Ă©ve Budapesten egy kisebb irodaház szerverszobájában átmenetileg leállt a klĂ­maberendezĂ©s, a szervereket csak az Ă©pĂĽlet összes ventilátorának összegyĂ»jtĂ©sĂ©vel Ă©s bekapcsolásával lehetett Ă©letben tartani, mert a gĂ©pek hosszabb távon a saját melegĂĽket sem tudják elviselni, Ă©s szĂł szerint elfĂĽstölnek.)

A fĂ»tĂ©si cĂ©lĂş szerver-outsourcingban tehát hatalmas lehetõsĂ©gek rejlenek, amit az is bizonyĂ­t, hogy az AoTerránál egymásnak adják a kilincset a megrendelõk: az Ă©v vĂ©gĂ©re száz, 2014 vĂ©gĂ©ig pedig fĂ©lezer ĂĽzembe helyezett rendszerrel számolnak. Ahhoz, hogy egy lakás be tudjon fogadni egy szerverfĂ»tõmĂ»vet, valĂłjában csak egy komolyabb, legalább 50 MBit/s-os internet-hozzáfĂ©rĂ©sre (ami már a hazai telepĂĽlĂ©sek többsĂ©gĂ©ben is gond nĂ©lkĂĽl elĂ©rhetõ) meg az Ăşgynevezett KfW-60-as szabványnak törtĂ©nõ megfelelĂ©sre van szĂĽksĂ©g (az utĂłbbi azt jelenti, hogy az Ă©ves fĂ»tĂ©sienergia-szĂĽksĂ©glet maximum 60 kWh/nĂ©gyzetmĂ©ter/Ă©v – e nĂ©lkĂĽl a szerver által leadott hõ jelentõs rĂ©sze átszökne a falakon vagy a nyĂ­lászárĂłkon).

A módszer természetesen nem csak családiház-léptékben mûködõképes: az utóbbi években több olyan kísérleti projekt is elindult, amelynek célja szerveralapú lokális fûtõmûvek kifejlesztése. A Microsoft berkeiben készült tanulmány, a The Data Furnace: Heating Up with Cloud Computing egész gyûjteményt tartalmaz a jobbára még ötletszintû megközelítésekbõl. Az egyik legelõrehaladottabb próbálkozás a 9000 négyzetméter területû Telehouse West számítóközpont Londonban, amelynek kilencszintes épületében a szerverek hulladékhõjével egy 9 MW teljesítményû fûtõmûvet is üzemeltetnek, és innen látják el energiával a környék lakóépületeit. Szintén a gyakorlati példák közé tartozik a helsinki Uszpenszkij-katedrális miniatûr hõerõmûve, amelyet egy egykori óvóhelyen alakítottak ki a templom alatt, szintén szerverekre alapozva.

Elérhetőség: 3515 Miskolc, Egyetemváros Pf. 3. Tel.: 46/555-070
2006 © ÖKO-FERR Nonprofit Kft.